Spring 2009
Doug Klein
6/10/2009
kleind@union.edu

P1070222 P1070227 P1070238 P1070251
P1070222.jpg P1070227.jpg P1070238.jpg P1070251.jpg
P1070269 P1070315 P1070360 P1070464
P1070269.jpg P1070315.jpg P1070360.jpg P1070464.jpg
P1070465 P1070470 P1070472 P1070475
P1070465.jpg P1070470.jpg P1070472.jpg P1070475.jpg
P1070476 P1070483 P1070489 P1070491
P1070476.jpg P1070483.jpg P1070489.jpg P1070491.jpg